W trakcie gry na ekranie są wyświetlane dwie karty. Masz za zadanie znaleźć i wskazać znak, który powtarza się na obu kartach. Za każdą poprawnie wskazaną parę otrzymasz punkt. Gra skończy się po udzieleniu 3 błędnych odpowiedzi albo po upływie 1 minuty.

W trybie 'Relaks' liczy się tylko refleks i spostrzegawczość.

Po ukazaniu się nowej pary kart możesz zdobyć premię czasową. Jeśli w ciągu 7 sekund wskażesz prawidłową odpowiedź, każda niewykorzystana sekunda z tych siedmiu zostanie dodana do głównego licznika czasu.

W trybie 'Wyzwanie' wskazane znaki trzeba dodatkowo nazwać, wybierając prawidłową odpowiedź z pięciu wyświetlonych.

Każda dobra odpowiedź zwiększa o 1 liczbę punktów, jaką otrzymamy za kolejną poprawną odpowiedź. Na przykład za wskazanie pierwszej pary otrzymamy 1 punkt i 1 punkt za jej nazwanie. Za wskazanie drugiej pary z kolei otrzymamy już 2 punkty. Za nazwanie drugiej pary także otrzymamy 2 punkty i tak dalej. Błędna odpowiedź redukuje wartość nagrody do początkowego 1 punktu.

W ZnajZnak - Na prąd można grać również w dwie osoby - jednocześnie lub na zmianę. Umożliwiają to tryby 'Pojedynek' i 'Na zmianę'.

W 'Pojedynku' gramy jednocześnie, siedząc po przeciwnych stronach urządzenia. Każdy z graczy stara się znaleźć i wskazać wspólny znak szybciej od swojego przeciwnika. Znalezione znaki wskazujemy na karcie, która jest zwrócona w naszą stronę. Wygrywa osoba, która poprawnie wskaże więcej par znaków.

W trybie 'Na zmianę' dwie osoby grają na jednym urządzeniu, przekazując je sobie z ręki do ręki - najpierw pierwsza osoba gra na takich samych zasadach, jak w trybie 'Wyzwanie', potem druga. Na koniec program porównuje wyniki obu graczy i wskazuje zwycięzcę.

Pamiętaj! Do gry potrzebujesz tylko refleksu, wiedza przychodzi sama!
Życzymy dobrej zabawy!

...